Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 820 99 20

WEEELABEX

WEEELABEX (Waste of Electronic Equipment Label of Excellence) is een recent ingevoerde wetgeving die verwerkingsbedrijven uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste voorschrijft. (gepubliceerd Staatscourant 5 februari 2014 nr. 2975)Kortgezegd, kun je zeggen dat alles met een stekker en meet- en regel apparatuur onder de WEEELABEX wetgeving valt. Dat vergt veel aanpassingen voor bedrijven en organisaties op het gebied van afvalverwerking en hergebruik. De wetgeving geeft aan dat u als ondernemer deze producten/apparaten moet verwerken met bedrijven die speciaal gecertificeerd zijn conform WEEELABEX.
Zo draagt uw onderneming bij aan de circulaire economie.

De A&M Groep is bevoegd uw e-waste apparatuur te verwerken conform WEEELABEX wetgeving. Als kennis- en innovatiecentrum van de A&M Groep faciliteert In2Waste de totale ontzorging van het management van de opdrachtgever. In2Waste zorgt ervoor dat uw apparatuur conform de wetgeving word ingezameld, opgeslagen, verwerkt, gerecycled en geadministreerd. Alles op de meest duurzame en economische wijze.

Verder bieden wij de mogelijkheid om rapportages te produceren op het gebied van afvalmanagement over de onderwerpen:
volumes afvalstromen, duurzaamheid (CO2 reductie) en MVO (SROI).

Hergebruik

Hergebruik van producten behoort eveneens tot de mogelijkheden die wij u kunnen aanbieden. Servers, Switches of bepaalde IT onderdelen met een bepaald volume en een interessante economische markt, worden in overleg en na uw goedkeuring aangeboden in de markt voor re-use. Dit doen wij zelf of met een van onze specialistische partners.

Sociale invulling

Producten die hun end-of-life status hebben bereikt en niet meer voor re-use in aanmerking komen, recyclen wij op hoogwaardige wijze zodat de hoogst mogelijke recyclepercentages van de edel- en basismetalen worden gerealiseerd. Vernietigen of verkleinen van producten kunnen wij uitvoeren met onze shredders, maar ook door handmatige demontage met onze eigen operationele medewerkers of door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben wij vaste partners waarmee wij dagelijks samenwerken, zo participeren wij in een sociale werkplaats die wij voorzien van werkzaamheden. Daarnaast hebben wij mensen van regionale werkvoorzieningscentra op onze locaties werken die wij eveneens hiervoor kunnen inzetten.

Heeft u een vraag over WEEELABEX?

Neem contact op met In2Waste

info@in2waste.eu

010 820 99 20

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief