Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 820 99 20

Sociale doelstellingen realiseren met circulaire en duurzame grondstoffen, een unieke kans.

Organisaties stellen steeds hogere eisen aan hun eigen beleid en strategie. Deze eisen komen voort uit het gedachtegoed van de ondernemer. Naast het stellen van hun eigen eisen, stelt de Nederlandse overheid ook hogere eisen aan het bedrijfsleven. Vooral op de duurzame en sociale onderwerpen is dit de afgelopen periode toegenomen.

Op 1 januari 2015 is de participatiewet inwerking getreden. De overheid heeft bepaald dat er voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt (WWB, WSW, Wajong) zoveel mogelijk werkgelegenheid moet worden gecreëerd. Praktisch gesteld geldt de participatiewet voor organisaties met meer dan 25 medewerkers. Deze moeten zorgen voor een invulling van 5%. Dat is gemiddeld 25,5 uur per week voor een volwaardige baaninvulling. In het kader van social return besteed A&M bedrijfsgerelateerde werkzaamheden uit aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (denk bijvoorbeeld aan de sociale werkvoorziening binnen de gemeente, om in een beschutte omgeving arbeid te verrichtten). Bij aanbestedingen zowel bij overheid en bedrijfsleven is dit verplicht.

Uiteraard kost de implementatie van dit beleid veel specifieke expertise en vooral tijd. In2Waste, als expert op het totale gebied van gecertificeerde e-waste ontzorging en invulling van de voorschriften conform de participatiewet, is uw partner om de participatiewet te realiseren.

In2Waste maakt een koppeling tussen verschillende onderwerpen en zorgt voor een succesvolle synergie tussen sociale en duurzame concepten.

Win-win-win situatie

De synergie tussen circulaire en sociale economie levert organisaties op verschillende gebieden kansen op. Door het koppelen van de verschillende doelstellingen en belangen krijgen organisaties mogelijkheden tot het behalen van klantvoordelen binnen de sector, verplichtingen op het gebied van wet- en regelgeving, interne doelstellingen en sociaal maatschappelijk doelstellingen. In2Waste zorgt voor een specifiek proces gericht op uw organisatie. Wij zorgen voor:

  • Een optimale invulling van grondstoffenrecycling
  • Advisering van werkprocessen op de SW (sociale werkvoorziening)
  • Coördineren en regisseren van de werkzaamheden
  • Sparringpartner van KAM, en of QSHE afdeling
  • Sluitende registratie en administratie
  • Realisatie verplichting SROI en/of quotum participatiewet en bijbehorende doelstellingen

Efficiënte en effectieve invulling van uw sociale verplichting die volledige geïntegreerd is op uw bedrijfsprocessen. 

Heeft u een vraag over Participatiewet?

Neem contact op met In2Waste

info@in2waste.eu

010 820 99 20

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief