Cookie preferences
SettingsI agree
Waste has a future
010 820 99 20

Published on: 07-02-2022

Deze week is het de Week van de Circulaire Economie. Het jaar daarvoor rond deze tijd ook. Het jaar dáárvoor ook. Dat het nodig blijft om aandacht te vragen voor de circulaire economie, blijkt wel uit het onlangs gepubliceerde voortgangsrapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Een van de conclusies van het rapport, waarin PBL namens de overheid jaarlijks onderzoek doet naar hoe het ervoor staat met de circulaire economie in Nederland, is dat het aandeel circulaire bedrijfsactiviteiten in Nederland niet is toegenomen. Het heeft nog niet meer toegevoegde waarde opgeleverd. En het heeft ook niet geleid tot meer werkgelegenheid. 

Strengere regels nodig

Het PBL concludeert verder dat het de verkeerde kant op blijft gaan met ons grondstoffengebruik. Er wordt dan ook geadviseerd om strengere regels te maken en de voornemens uit het nieuwe coalitieakkoord concreet te maken. Anders lukt het niet om in 2050 een circulaire economie te realiseren.

De A&M Groep brengt circulaire economie in de praktijk

Vooruitlopend op die regels is de A&M Groep al actief bezig om samen met haar partners de circulaire economie echt in de praktijk te brengen. Dat levert niet alleen voordeel op voor het milieu, maar ook voor de bedrijven zelf, is de overtuiging. 

Ook aan de slag met de circulaire economie?

Ook aan de slag met de circulaire economie? Neem contact op met het kennis- en innovatiecentrum van de A&M Groep, In2Waste. Mail naar: info@in2waste.eu of bel met: 010-8209920.

Lees ook de complete Voortgangsrapportage Circulaire Economie 2022 van PBL.

Back to the overview

Stay informed through our newsletter