Cookie preferences
SettingsI agree
Waste has a future
010 820 99 20

Published on: 29-04-2020

De A&M Recycling Groep presenteert haar circulair jaarverslag 2019. Hierin gaan we in op de prestaties op het gebied van circulariteit die we het afgelopen jaar hebben behaald, samen met onze leveranciers en andere partners.

Goede resultaten

A&M Recycling kan terugkijken op een goed jaar, waarin we meer reststromen verwerkten dan het jaar ervoor. Ook onze klanttevredenheid is gestegen van een 8,4 naar een 8,7. Wat betreft veiligheid scoren we al jaren hoog: geen incidenten met verzuim. Verder hebben we op het gebied van sociaal ondernemen goede resultaten behaald. Niet alleen werken meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor A&M Recycling, ook adviseren we onze klanten bij tenders over de onderwerpen circulariteit en SROI.

Sustainable Development Goals

Het afgelopen jaar zijn we aan de slag gegaan met de Sustainable Development Goals, 17 doelen om de wereld beter te maken. We selecteerden een viertal doelen waarop wij het verschil willen maken. In ons jaarverslag leest u wat wij doen om een bijdrage te leveren aan deze doelen.

Circulair jaarverslag online

Meer lezen over onze circulaire prestaties? Of denkt u graag met ons mee over hoe we samen circulair kunnen ondernemen. Bekijk ons circulair jaarverslag op: https://www.amrecycling.nl/files/circulair-jaarverslag-2019_1588241840_e7641c90.pdf

Back to the overview

Stay informed through our newsletter